Zaznacz stronę
Strona główna > Oferta

Oferta

Panda Clean

Sprzątanie wspólnot mieszkaniowych

Kompleksowe i rzetelne dbanie o czystość i porządek na terenie obsługiwanych budynków i osiedli. Prace porządkowe kierowane do Wspólnot obejmują regularne sprzątanie klatek schodowych, ciągów komunikacyjnych, wind, hal garażowych, śmietników oraz pomieszczeń wspólnego przeznaczenia.

Na terenie zewnętrznym serwis dba o porządek i czystość dróg dojazdowych, parkingów, trawników i zieleni oraz miejsc takich jak place zabaw, siłownie zewnętrzne, wiaty, pomieszczenia śmietników i obiekty małej architektury. Istotnym obszarem działań jest dla nas utrzymanie zieleni w powierzonym zakresie oraz w okresie zimowym odśnieżanie terenu nieruchomości.

Firma sprzatajaca

Utrzymanie czystości apartamentowców i lokal

Przez Panda Clean jest rozumiane jako kompleksowa usługa premium, dostosowana do wymagań klienta i charakterystyki obiektu, na podstawie jego wizytacji, oceny i indywidualnych uzgodnień.

Sprzątanie premium obejmuje stałe, cykliczne sprzątanie części wspólnych obiektu i wskazanych lokali na najwyższym poziomie, poprzez doświadczony i zaufany personel. Serwis sprzątający dba o należytą czystość wejść, klatek schodowych oraz takich pomieszczeń jak hole, recepcje, lobby , pomieszczenia fitness i SPA oraz baseny. Usługa obejmuje utrzymanie w czystości hal garażowych i terenów zewnętrznych. Na zlecenie klienta oferujemy również sprzątanie apartamentów i lokali usługowych w uzgodnionym zakresie.

Utrzymanie czystości dopełniają działania z zakresu dezynfekowania antywirusowego i antybakteryjnego uzgodnionych powierzchni i pomieszczeń oraz oferowanie rozwiązań antycovid.

Utrzymanie terenów zewnętrznych

Tereny zewnętrzne są wizytówką nieruchomości, stąd ich należyte utrzymanie jest niezwykle istotne. W tym obszarze Panda Clean oferuje m.in. prace porządkowe, pielęgnację zieleni oraz odśnieżanie.

Prace porządkowe terenów zewnętrznych obejmują usuwanie zabrudzeń i regularne sprzątanie trawników, parkingów, dróg dojazdowych oraz udogodnień takich jak place zabaw czy siłownie zewnętrzne. W powierzonym zakresie pracownicy dbają o stan terenów zielonych i ich pielęgnację. W okresie zimowym wykonujemy również odśnieżanie terenu nieruchomości.

Zakres usług utrzymania terenów zewnętrznych obejmuje:

  • Regularne obchody i sprzątanie śmieci i zanieczyszczeń
  • Opróżnianie i mycie pojemników na odpady
  • Zamiatanie ciągów komunikacyjnych i parkingów
  • Koszenie, grabienie trawników, odchwaszczanie, usuwanie liści
  • Odchwaszczanie, wycinanie i usuwanie uszkodzonych krzewów
  • Nawożenie roślin, spulchnianie gleby i wysiewanie trawy w uzgodnionym zakresie
  • Odśnieżanie terenu nieruchomości
  • Inne prace uzgodnione z Klientem

Mycie okien i elewacji

To dbałość o czystość i wizerunek nieruchomości. Panda Clean oferuje mycie przeszkleń realizowane cyklicznie lub na podstawie jednorazowego zlecenia. Przeszklenia łatwo dostępne zazwyczaj są myte w ramach regularnego serwisu sprzątającego dedykowanego danej nieruchomości.

W przypadku trudno dostępnych przeszkleń lub zmywalnych elementów elewacji Panda Clean realizuje usługi ich czyszczenia na podstawie odrębnych zleceń. Mycie, w zależności od charakterystyki obiektu i oczekiwań klienta, realizowane jest metodami tradycyjnymi, z zwyżki lub poprzez usługi alpinistyczne. Do mycia wykorzystujemy odpowiednio dobrane preparaty, niejednokrotnie wykorzystywany jest również proces odwróconej osmozy, czyli wykorzystanie w procesie czyszczenia wody pozbawionej soli oraz minerałów.

Dezynfekcja antywirusowa i antybakteryjna

Panda Clean świadczy usługi dezynfekcji i deratyzacji, istotne dla bezpiecznego użytkowania nieruchomości i zapewniania poczucia komfortu mieszkańców i użytkowników. Do dezynfekowania nieruchomości wykorzystywane są profesjonalne środki chemiczne i sprzęt.

Dezynfekcja pomieszczeń obejmuje odkażenie wszystkich ogólnodostępnych przestrzeni za pomocą środka antywirusowego. Najbardziej wskazana jest w takich miejscach jak recepcje, hole, korytarze, klatki schodowe, windy, czy toalety. Na wyznaczone powierzchnie rozpyla się środek wirusobójczy. Dodatkowo dezynfekowane są wszystkie powierzchnie i przedmioty, które są często dotykane tj. m.in. klamki, pochwyty, włączniki światła, sprzęt biurowy, przyciski w windzie.

W celu zwiększenia bezpieczeństwa użytkowników nieruchomości Panda Clean oferuje również środki przeciwdziałające rozprzestrzenianiu się epidemii COVID-SARS-2, takie jak podajniki do dezynfekcji rąk oraz środki dezynfekujące.

Ulotki używanych środków dezynfekcyjnych do pobrania:

PłynDozownik

Usługi specjalistyczne

Usługi specjalistyczne, realizowane są na podstawie odrębnych zleceń i obejmują obszary:

  • Czyszczenie pobudowlane.
  • Czyszczenie i zabezpieczanie podłóg i wykładzin.